Privacy Statement & Disclaimer

 

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Hamers Totaal B.V. niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Hamers Totaal B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

De website is eigendom van Hamers Totaal B.V.. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo's, foto's, films en beelden, behoren toe aan Hamers Totaal B.V.

De getoonde foto's mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hamers Totaal B.V..

Hamers Totaal B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Hamers Totaal B.V. aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

 

 Privacyverklaring 

versie: september, 2021

U privacy is voor Hamers Totaal B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij u persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van u persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om u persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
• U rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van u bij ons verwerkte persoonsgegevens.

U gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.hamerstotaal.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Hamers Totaal B.V.

Indien jij contact met ons hebt gezocht of andersom, gebruiken wij u naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege de communicatie die wij met jou hebben, contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wij willen jou graag reclame sturen over nieuwe producten of vacatures. Dit doen wij via social media. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij u persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat u gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
• Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
• Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens en tegen direct marketing.
• Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken u persoonsgegevens te verwijderen.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb u het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan u verzoeken om het verwerken van u persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij u verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij u BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan u verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heb u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

 

 

PROJECTEN

WAAROM WERKEN MET HAMERS TOTAAL?

Co- Creatie

Co-creatie is een vorm van collaboratieve innovatie: ideeën en nieuwe toepassingen worden samen gedeeld en verbeterd, om tot nog betere oplossingen te komen. Samenen met experts, zoals architecten, klanten, onze professionele vakmensen, leveranciers etc. De doelstelling is efficiency in alle opzichten met behoud van en respect voor design, klantwensen, milieu en omgeving.

 

Kwaliteit & Service

Bij Hamers Totaal staat uw wens centraal, samen met u bespreken we de talloze
mogelijkheden en komen we tot een mooie vertaling van het ontwerp.
Bij Hamers Totaal kunt u rekenen op kwaliteit, in zowel onze professionele mensen
als in hoogwaardige materialisatie en de verwerking en afwerking ervan. 
Bij Hamers Totaal weet u precies waar u aan toe bent.
Een duidelijke offerte waarin alle besproken kosten zijn vermeld.
Wij houden van transparantie. Wij gaan voor Kwaliteit & Service.

Productie

Uw maatwerkinterieur wordt geproduceerd in Nederland, te Rijen.
Onze productielocatie is uitgerust met een degelijk machinepark wat volgens een lean filosofie is ingericht.
Binnen Hamers Totaal werken eigen gespecialiseerde vakmensen.  
Voordat het maatwerk interieur ons pand verlaat, is het bij ons op locatie geheel opgebouwd en gecontroleerd
Tijdens de productie van uw interieur, mag u een kijkje komen nemen in onze productie, laat het ons vooraf even weten.